19ga x 1½" TW Needle, 5 Micron, 100/sp, 10 sp/cs

     

     

    BD FILTER NEEDLES #305200


    19ga x 1½" TW Needle, 5 Micron, 100/sp, 10 sp/cs

Item#Description PriceQty